Ето заявките за регистрация на новите марки “ЦСКА”, подадена е опозиция

Справка в Портала за електронни услуги на Патентното ведомство показва, че наред с марките, притежавани от ПФК ЦСКА АД и предмет на продажбата, има заявени и регистрирани търговски марки ЦСКА, които са сходни или идентични с продаваните марки и за идентични стоки и услуги, сред които:

– заявка за регистрация за марка от Централен Спортен Клуб на Армията 1948 ЕАД, срещу която е подадена опозиция от страна на синдика на ПФК ЦСКА АД

– две заявки за регистрация на марки от Данаил Валентинов Попгеоргиев – двете марки са публикувани за опозиция и възражение, като срокът за опозиция изтича на 30.09.2017 г.